nyheds banner

OK15: Mulighed for 1-årig aftale

Den kommende modernisering af apotekssektoren ser nu ud til at kunne få indflydelse på overenskomstforhandlingerne. Mulighed for 1-årig overenskomstperiode undersøges nu.

Det var forventet at lovforslaget om modernisering af apotekssektoren var færdigbehandlet inden overenskomstforhandlingerne skulle gå i gang, men dette er ikke tilfældet. På nuværende tidspunkt vides det ikke præcist, hvornår der er 2. og 3. behandling af lovforslaget. 

Betydning for arbejdsvilkår
Nye regler for apoteksfilialer, afstande og ikke mindst vagttjeneste kan få stor betydning for både apotekere og farmakonomer. Derfor overvejes det nu, om det er hensigtsmæssigt at indgå en overenskomstaftale, der strækker sig flere år ud i fremtiden.

Overenskomster strækker sig som regel over to eller tre år. Men i særlige situationer kan parterne vælge at indgå en ét-årig overenskomst, og det er den mulighed Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening nu er ved at afdække.

”Overenskomsten skal sikre løn- og ansættelsesvilkår for farmakonomerne, men det kan svært at tage højde for ændringerne i den ufærdige modernisering. Derfor kan det være en fordel, at forhandle en ét-årig overenskomst, fordi vi så går til forhandlingsbordet igen allerede næste år, når moderniseringen er på plads, i stedet for først i 2018,” siger formand i Farmakonomforeningen Christina Durinck.

Beslutning træffes i januar
Foreningerne er derfor blevet enige om, at udveksle krav til overenskomstforhandlingerne i begyndelsen af det nye år. Der vil de også finde ud af, om grundlaget for en ét-årig  aftale er til stede.