nyheds banner

Privat apotek: skal du arbejde i julen?

Julen er julevagternes tid. Det er derfor en god ide at have styr på reglerne for honorering på helligdage, hvis du skal arbejde på julens helligdage.

Farmakonomer, der ikke er ansat på et vagtapotek, har fri med sædvanlig løn. Det betyder, at juledagene ikke koster dig noget, og du får løn, selvom du har fri.

Ifølge overenskomsten betragtes hele juleaftensdag og nytårsaften fra kl. 13:00 som helligdage på lige fod med 1. og 2. juledag samt 1. januar.  Arbejde på disse dage skal skemalægges og varsles efter de sædvanlige regler.

Hvis du skal arbejde i julen

Hvis du f.eks. skal arbejde juleaften, der i år falder på en onsdag (og normalt har vagt om onsdagen), vil du få din sædvanlige løn. Derudover skal du have et tillæg på 150% for de timer, du faktisk arbejder.

Bliver du pålagt overarbejde på en af julens helligdage skal du honoreres efter de almindelige overarbejdsregler. Se eksempler på overtid på helligdage her

Hvis du ikke har vagt på helligdagene

Hvis der på vagtapoteket ikke skal bruges ligeså mange farmakonomer på julens helligdage som på almindelige hverdage, har de farmakonomer, der ikke arbejder, fri med sædvanlig løn.

Rigtig god jul