nyheds banner

Foto: Maria Flintholm

Stabilt medlemstal i Farmakonomforeningen

5.445 farmakonomer, defektricer og farmakonomelever har pr. 1. januar 2014 valgt fællesskabet i Farmakonomforeningen.

Det giver foreningen et stabilt medlemstal, der kun har små forskydninger.

Lidt flere offentligt ansatte. Lidt færre farmakonomer på privat apotek. Lidt flere passive medlemmer. Det er status på medlemsudviklingen i Farmakonomforeningen. 

Stigning i offentligt ansatte

Farmakonomerne har for alvor vist sig værd på sygehusene og i kommunerne. Det ses på medlemsudviklingen, hvor der nu er 690 medlemmer af den offentlige sektion. Det er en lille stigning på 14 farmakonomer. 

Antallet af farmakonomer i det offentlige svinger lidt fra år til år, men set over flere år er der en klar tendens til at regioner, stat og kommuner har opdaget farmakonomernes kompetencer og derfor ansætter flere. 

Færre på privat apotek

På privat apotek er der den modsatte tendens. I dag har der 2777 medlemmer af farmakonomforeningen på privat apotek. Det er et fald på 77 siden sidste år. Det dækker hovedsageligt over, at der samlet set bliver færre farmakonomer på apotekerne – på grund af robotterne, rationaliseringer og nedlæggelse af enheder. 

Industrisektionen har også oplevet et lille fald, mens der ingen ændring er blandt antallet af farmakonomer på Færøerne. 

Årets tal viser også lidt færre elever -  459 i 2014 mod 472 – men traditionelt kommer der mange elevindmeldelser hen over vinteren, så det kan være lidt tilfældigt om de kommer før eller efter skæringsdatoen d. 1. januar. 

Demografi giver lille nedgang

Samlet set er der 54 færre medlemmer af foreningen – en tilbagegang på 1 % - og faldet skyldes aldersfordelingen blandt farmakonomerne. De farmakonom- og defektriceårgange, der i øjeblikket forlader arbejdsmarkedet er nemlig større end antallet af nyuddannede farmakonomer, og det giver et lille fald. 

Ændringerne kan også ses i antallet af passive medlemmer, hvor der er en stigning på 5 %. Passive medlemmer er hovedsageligt farmakonomer, der er gået på pension eller efterløn.