nyheds banner

Struktursager på farmakonom.dk

Er dit apotek involveret i en struktursag? Eller vil du bare gerne vide, hvad Farmakonomforeningen mente om struktursagen i Odense, Aalborg eller Sønderborg? Så kan farmakonom.dk hjælpe dig.

Vi har samlet struktursagerne på en nem og overskuelig måde på fanen under privat apotek. Du kan også komme direkte til siden, ved at skrive farmakonom.dk/struktursager i din browser.

Vigtigt med farmakonomers input

Farmakonomforeningen har en fast procedure for inddragelse af de berørte farmakonomer, når Sundhedsstyrelsen åbner en struktursag. En struktursag kan medføre store forandringer og mange bekymringer på apotekerne, og det er vigtigt at de håndteres korrekt – uanset om Sundhedsstyrelsen ender med at beslutte store forandringer eller at fastholde status quo.

Farmakonomforeningen er høringspart i struktursager, og vores høringssvar skal afspejle de berørte medlemmers ønsker og interesser. Derfor kontakter vi altid farmakonomerne på de berørte apoteker, og i nogle sager afholder vi også møder med dem, så alle kan komme til orde.

Brev – svar - afgørelse

På hjemmesiden kan du følge med i struktursagerne. Du kan både læse Sundhedsstyrelsens høringsbrev, der indeholder de overvejelser, Sundhedsstyrelsen gør sig i en struktursag, Farmakonomforeningens høringssvar og den endelige afgørelse.

Der er p.t. ikke nogen igangværende struktursager.