nyheds banner

Sundhedskartellet går sammen med KTO

Knap 600.000 ansatte i regioner og kommuner er klar til at gå ind i en ny fælles forhandlingsorganisation.

Forhandlingsorganisationen omfatter en lang række personalegrupper - blandt andre farmakonomer, sygeplejersker, pædagoger, lærere, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, læger, rengøringsassistenter, håndværkere, kontorassistenter og DJØF’ere.

Formelt sker det ved at KTO og organisationerne i Sundhedskartellet samles i et nyt forhandlingsfællesskab.

Klar til OK15

 

Det nye forhandlingsfællesskab stiftes formelt i løbet af september måned, hvor forhandlingsfællesskabet også vil få et navn. Et tæt samarbejde mellem KTO og SHK er dog allerede trådt i funktion med henblik på forberedelse af OK-15.

”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at samle hele lønmodtagersiden, og vi tager allerede i dag hul på forberedelsen af OK-15 med afholdelsen af en konference med repræsentanter for alle organisationer med ansatte i kommuner og regioner. Med samlingen på lønmodtagersiden styrker vi vores forhandlingsposition overfor KL og Danske Regioner, og vi har skabt en god platform for, at vi kan fremme de ansattes ønsker og bidrage til en fortsat udvikling af de kommunale og regionale arbejdspladser med fokus på kvalitet og faglighed”, udtaler formand for KTO, Anders Bondo Christensen.

Fællesskab med plads til organisationer

Der er enighed om, at et nyt forhandlingsfællesskab skal arbejde for en fleksibel og stærk balance mellem de generelle forhandlinger, der føres af det nye forhandlingsfællesskab, og organisationernes forhandlinger, så forhandlingerne føres med hensyntagen til de forskelle, der er mellem personalegruppernes arbejdsvilkår og ønsker. Et nyt forhandlingsfællesskab vil føre selvstændige forhandlinger med henholdsvis KL og Danske Regioner (RLTN).

”Med etableringen af et nyt større forhandlingsfælleskab har vi styrket sammenhængskraften i fagbevægelsen. Vi kommer til at stå stærkere med større tyngde og med mere indflydelse ind i de centrale forhandlinger, både samlet set og for Sundhedskartellets organisationer, og jeg har store forventninger til, at vi fremover i højere grad kan tage afsæt i fælles konstruktive forhandlingsudspil overfor arbejdsgiverparterne med det klare mål at skabe gode resultater for medlemmerne. ”, siger Grete Christensen formand for Sundhedskartellet og DSR.  

Stort forhandlingsfællesskab 

Det nye forhandlingsfællesskab, som er Danmarks største, vil komme til at repræsentere samtlige forhandlingsberettigede organisationer med ansatte i kommuner og regioner. De 53 forhandlingsberettigede organisationer har tilsammen knap 600.000 medlemmer på det kommunale og regionale område.