nyheds banner

Susanne Engstrøms sidste beretning

Farmakonomforeningens landsmøde er skudt i gang på Pharmakon. Opbakning til modernisering, glæde over fagets udvikling , overvejelser over OK15 og tilbageblik på de sidste 25 år blev temaerne for formandens sidste beretning.

Landsmødet finder sted 20. og 21. november og markerer afslutningen på Susanne Engstrøms formandsperiode.

Modernisering og OK15

Apoteksmoderniseringen har været den største udfordring i Farmakonomforeningen i den forgangne landsmødeperiode, og formand Susanne Engstrøm lagde ikke skjul på, at hun har været bekymret for udfaldet undervejs. Men:

”Det lettede da Nick Hækkerup som sundhedsminister pludselig ønskede et møde med os. Og på det møde fortalte os om hans initiativ for at få et politisk forlig om apotekssektoren,” sagde hun, før hun gennemgik de bekymringspunkter omkring moderniseringen, som foreningen stadig har, trods opbakning til hovedlinjerne.

Formanden gennemgik også optakten til OK15 og glædede sig over, at nye forhandlingsfællesskaber på lønmodtagersiden skal få farmakonomerne til at stå endnu stærkere.

Farmakonomfaget italesat

”Jeg ved ikke, om I tænker på det, men farmakonomfaget er som fag i dag italesat. Sådan var det ikke i 90’erne og tidligere”, sagde Susanne Engstrøm og kom med et af eksemplerne på, hvordan farmakonomfaget har flyttet sig i hendes formandstid:

”I dag er de unge, der kommer ind i faget, ikke i tvivl om, at de er en del af farmakonomfaget. Det er kombineret med, at vi skiftede betegnelse fra apoteksassistent til farmakonom og har bidraget til, at vi er stolte over det vi kan, det vi må – og det vi bidrager med i sundhedsvæsenet.”

Hun sluttede med tak til medlemmer, sekretariat og samarbejdspartnere – og med at citere Poul Henningsen for at konstatere at:

”Fremtiden kommer af sig selv – det gør fremskridtet ikke”

Beretningen blev modtaget med stående klapsalver.