nyheds banner

Tjek på ancienniteten

Din anciennitet betyder meget for din løn. Derfor skal du altid indsende oplysninger om tidligere farmakonomjobs uden for privat apotek til Lønadministrationen. Ellers risikerer du at få for lidt i løn.

Hvis du har arbejdet i farmakonomstillinger uden for privat apotek, eksempelvis på sygehus eller i medicinalindustrien, tæller det med i din anciennitet. Det har dermed betydning for, hvilket løntrin du bliver indplaceret på, når du vender tilbage til privat apotek.

Apotekerforeningens  lønadministration får ikke automatisk oplysninger om tidligere  ansættelser uden for privat apotek, og de skal indsendes af den enkelte farmakonom eller af TR i forbindelse med ansættelsen, så farmakonomen indplaceres på det korrekte løntrin.

Farmakonom fik lønstigning

Farmakonomforeningen støder jævnligt på sager, hvor farmakonomer ved deres ansættelse på privat apotek er blevet placeret forkert, fordi Apotekerforeningen ikke har fået de korrekte oplysninger.

Eksempelvis kontakter sekretariatet en farmakonom, fordi der er usikkerhed om hendes kontingent er korrekt. Det viser sig, at hun er på fleksjob efter at have været sygemeldt og i arbejdsprøvning. En gennemgang af hendes lønoplysninger viser, at hun er blevet indplaceret lønmæssigt forkert, da hun blev ansat i fleksjobbet, fordi hendes ansættelse i industrien ikke var blevet regnet med i hendes anciennitet.

Farmakonomen fik efterfølgende med hjælp fra Farmakonomforeningen rettet sin anciennitet, og får udbetalt sin rigtige løn med tilbagevirkende kraft. Lønforskellen svarede til 1.000 kr. om måneden.

Husk derfor altid at sikre dig, at din anciennitet er korrekt, når du får job på privat apotek.