nyheds banner

Toppost til Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen vil også efter formandsskiftet være repræsenteret i hovedorganisationen FTF’s forretningsudvalg. Christina Durinck er valgt til Sektion P’s ledige plads i forretningsudvalget.

Sektion P er de privatansattes sektion i FTF, og da flertallet af Farmakonomforeningens medlemmer er ansat på det private arbejdsmarked, er foreningen medlem af denne sektion.  

Tilfredshed med FU-plads

”Jeg er meget glad for valget, som jeg opfatter som en stor tillidserklæring til både mig selv, men også Farmakonomforeningen. Fagbevægelsen står i en brydningstid, og jeg vil gerne være med til at udvikle FTF. Jeg ser mig selv som repræsentant for de små faglige organisationer i Sektion P, for FTF skal være hovedorganisation for både store og små organisationer,” siger Christina Durinck.

Også Susanne Engstrøm er som nuværende medlem af FU tilfreds med valget af sin efterfølger:

”Det er rigtig godt, at Christina får sæde i FU. Det er godt for farmakonomerne, at vi er en del af den politiske ledelse, og jeg er overbevist om at Christina også bliver et godt aktiv for FTF,” siger Susanne Engstrøm.

FU-post personlig

Afgående formand Susanne Engstrøm har i 17 år været medlem af FTF’s forretningsudvalg (FU) og formand for Sektion P i 23 år. De tillidsposter er personlige og Farmakonomforeningen er som lille organisation ikke garanteret nogle af posterne.

Susanne Engstrøm har været valgt til formand for Sektion P i kraft af sin erfaring og kompetencer.

Formandsposten i Sektion P går nu til Gert Johansen fra Konstruktørforeningen, men der har været arbejdet for at sikre Christina Durinck opbakning til at blive valgt til forretningsudvalget. Dét er det, der nu er lykkes.