nyheds banner

Vær med til at forny den offentlige sektor

Parterne bag aftalen om at forny den offentlige sektor drager snart ud på Danmarksturne.

 Budskabet er klart til ledere og medarbejdere: Reformen kan kun lykkes ved jeres kraft. Og gevinsterne ved reformen bliver i den offentlige sektor, lover Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

 

I sommers indgik FTF en mini-trepartsaftale om samarbejde og modernisering af den offentlige sektor sammen med regeringen og de øvrige arbejdsmarkedsparter i den offentlige sektor: KL, Danske Regioner, OAO og Akademikerne.

Parterne fastlagde sammen syv principper for en tillidsreform, der skal føre til udvikling af nye arbejdsgange og styreformer i den offentlige sektor. Den røde tråd i principperne er tillid og samarbejde og øget rum til faglighed, engagement og innovation.

Nu skal der kød og blod på principperne - de skal ud og leve i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Derfor drager frontfigurerne for aftaleparterne snart ud i landet for at afholde fem inspirationsmøder om reformen. Foruden indenrigsminister Margrethe Vestager kan man her møde formændene for de tre faglige organisationer og direktørerne fra de to arbejdsgiverorganisationer. 

Klar, parat, startpakke
Derudover modtager medarbejderrepræsentanter, ministre, borgmestre, regionsformænd og fagforeninger i disse dage en såkaldt startpakke i indbakken. Pakken skal sætte tillidsreformen konkret i gang på alle landets offentlige arbejdspladser i staten, regionerne og kommunerne. 

 

Startpakken består af tekst, der folder de syv principper ud, og af eksempler på, hvordan man allerede nogle steder i den offentlige sektor har arbejdet med fx at forbedre tilliden mellem ledelse og medarbejdere. Materialet skal danne grundlag for diskussioner og aftaler ude på arbejdspladserne.


FAKTA/Inspirationsmøder om tillidsreformen

Parterne bag tillidsreformen (regeringen, FTF, OAO, Akademikerne, KL, Danske Regioner) drager i den kommende tid på Danmarksturne i form af fem regionale møder om reformen.

 

Møderne afholdes:

24. marts: Region Hovedstaden (Cinemateket, Kbh.) - Program Tilmeld dig

7. april: Region Midtjylland (Skanderborg Park) - Program Tilmeld dig

12. maj: Region Syddanmark (IBC Innovationsfabrikken, Kolding) Tilmeld dig

16. juni: Region Nordjylland (Aalborg Universitetshospital) Tilmeld dig

17. juni: Region Sjælland (Placering endnu ikke fastlagt) Tilmeld dig

 

 

Programmerne for arrangementerne den 12., 16. og 17. juni er endnu ikke klart. De vil blive lagt ud på http://modernisering.nu/ snarest.

 

Du kan læse meget mere om tillidsreformen på http://modernisering.nu/

 

 

Reformens DNA
Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, ser frem til de regionale møder og opfordrer kraftigt ledere og medarbejdere til at gå ind i arbejdet med reformen.

 

”Tillidsreformens DNA er medarbejderne og lederne. Kun de kan omsætte principperne til konkret virkelighed med nye måder at samarbejde på og med bedre plads til fagligheden hos medarbejdere og ledere”, siger hun.

Bente Sorgenfrey peger på de formelle samarbejdsrammer – MEDudvalgene ude på arbejdspladserne – som det oplagte sted at forankre de lokale initiativer til at forny den offentlige sektor.
Hun opfordrer til, at tillidsrepræsentanterne lokalt gør deres for at startpakken bliver drøftet i MED/SU-udvalg. 

”Aftalen om tillidsreformen giver medarbejdere og ledere i den offentlige sektor en ny mulighed for at påvirke hverdagen på deres arbejdspladser. Med aftalen i hånden kan medarbejderne forlange at blive taget med på råd. Men samtidig er det afgørende, at medarbejderne selv går aktivt ind i arbejdet med at finde nye løsninger og på den måde tager reformen på sig”, siger hun.

Ingen spareøvelse

Siden tillidsreformen blev lanceret, har der hersket nogen usikkerhed om, hvorvidt reformen i virkeligheden blot er et pænt ord for endnu en spareøvelse i den offentlige sektor. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager understreger, at tillidsreformen ikke handler om at spare penge.

”Medarbejderne skal ikke spilde deres tid på unødvendigt bureaukrati og ulogiske arbejdsgange. Ved at tænke nyt, bruge teknologi og ændre måden, vi arbejder på, kan vi frigøre midler og tid, der i stedet kan bruges til bedre velfærd. Det er ikke penge, der skal spares væk”, pointerer ministeren.