nyheds banner

Valg af ny næstformand

Farmakonomforeningen skal vælge ny næstformand, da den nyvalgte næstformand har trukket sig fra posten.

Valget skal ifølge vedtægterne foregå ved urafstemning, og kandidater skal aflevere en kandidatliste med 50 stillere i Farmakonomforeningens sekretariat senest mandag 3. november 2014 kl. 12.00.

Alle ordinære medlemmer kan stille op.

Hvis der kun er en kandidat til næstformandsposten, er vedkommende automatisk valgt og tiltræder ved landsmødets afslutning den 21. november 2014 – sammen med den nyvalgte formand Christina Durinck.

Er der flere kandidater til næstformandsposten, sker valget ved urafstemning. 

Valgperioden er to år. 

Alle ordinære medlemmer vil i løbet af uge 42 få brev med reglerne for opstilling af næstformandskandidat. 

Hovedbestyrelsen har en kandidat

Hovedbestyrelsen har enstemmigt opfordret Birte Nissen, Formand i Region Syd og medlem af hovedbestyrelsen, til at stille op som næstformand, og Birte Nissen har sagt ja.

Du kan læse mere i Farmakonomen nr. 5/2014 om formandskabets opgaver og arbejdsvilkår.