nyheds banner

Foto: Maria Flintholm

Video fra Udviklingspuljen: Apoteket medvirker også til sundhedsfremme

Projekt i Udviklingspuljen har undersøgt, hvordan apoteket gennem samarbejde med en idrætsforening kan medvirke til sundhedsfremme og synliggørelse af apotekets kompetencer i et lokalsamfund.

- Jeg har fundet ud af at apoteket er et sted, man kan komme, selvom man ikke er syg. Det vidste jeg faktisk ikke før. Sådan siger en af de løbere, der har medvirket i udviklingsprojektet ”Sammen gør vi Mors sundere”.

Det er farmakonomerne Lene Dalsgård Jensen, Kirsten Ravnskov, Ann-Katrine Kviesgaard og  Merete Frederiksen, Sct. Clemens Apotek på Mors, som har været involveret i udviklingsprojektet – og som har lavet denne noget anderledes afrapportering om projektet i form af en video.

Aktiv medspiller i lokalsamfund

På Mors findes løbeklubben Pinen og Plagen, der har 450 aktive løbere. Apoteket har i hele 2013 haft et samarbejde med løbeklubben omkring sundhedsfremme, skadesforebyggelse, skadesbehandling, hudpleje mm.

- Vores holdning er, at apoteket ikke alene bør medvirke t1il helbredelse, som har været holdningen i lokalsamfundet. Apoteket skal i større grad medvirke til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Gennem projektet ønsker vi at forbedre apotekets image, udvikle personalets faglige kompetencer og øge apotekets salg af sundhedsfremmende og skadesforebyggende produkter. Sådan lød det i projektbeskrivelsen fra de fire farmakonomer, der siden har afrapporteret deres resultater i en video, som varer ca. 6 minutter.

Mange små projekter

Projektet består af mange delelementer. Blandt andet ved at farmakonomer fra apoteket har været repræsenteret i løbeklubben fire gange i løbet af 2013. Til det formål har apoteket indkøbt en bodyagevægt, som løberne kunne blive vejet på efter eget ønske. Farmakonomerne har været behjælpelige med spørgsmål og vejledt løberne ud fra deres målinger på vægten.

Apoteket har også jævnligt bidraget med indlæg i Pinen og Plagens nyhedsbreve om eksempelvis støttestrømper til løbere, fodpleje, vigtigheden af solbeskyttelse under løb, vitaminer og mineraler mm.

Derudover har flere farmakonomer været på kursus, der har været foredrag, events for trænerne i løbeklubben og flere andre tiltag.

Samarbejdet fortsætter

Samarbejdet er langt fra slut, og apoteket lægger op til et endnu større samarbejde i det kommende år. Der er nedsat et team af farmakonomer og farmaceuter, som står for tilrettelæggelsen af samarbejdet.

Se videoen, hvor nogle af de medvirkende løbere samt farmakomerne og apotekeren fra Sct. Clemens Apotek fortæller om deres udbytte af projektet, her