nyheds banner

4 af 7 bekendtgørelser er nu offentliggjort

Sundhedsministeret har netop offentliggjort 4 af 7 bekendtgørelser om apotekerloven.

Det drejer sig om:

- Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, som træder i kraft 30. juli 2015.

- Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, som træder i kraft 30. juli 2015.

- Bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek, som træder i kraft 1. januar 2016.

- Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vilkår for statsgaranti for lån til apotekere, som træder i kraft 1. juli 2016.

"Umiddelbart er der ingen ændringer i bekendtgørelserne i forhold til vores høringssvar," konstaterer formand Christina Durinck. "Beklageligvis er det stadig begrænset til, at det kun er farmaceuter, som skal foretage medicinsamtaler, ligesom det stadig er et krav, at der skal være et bestemt antal farmaceuter tilstede i åbningstiden alt efter antallet af receptekspederende enheder."

Positivlisten med varer, som apotekerne må forhandle, er fortsat ikke udtømmende, men er dog blevet udvidet, blandt andet med punktet om særligt udstyr, som Farmakonomforeningen har påpeget var hensigtsmæssigt.

Positivlisten er udvidet med følgende grupper:
Pincetter, sakse, barberskrabere m.v.
Publikationer fra Sundhedsstyrelsen, patientorganisationer m.v.
Særligt udstyr, f.eks. beholdere og udstyr særligt beregnet til opbevaring, åbning eller anvendelse af lægemidler.

På negativlisten over varer, som apotekerne ikke må forhandle, er hårfarve og kemiske hårfjerningsprodukter blevet tilføjet.

Se de 4 bekendtgørelser her:

- Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

- Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold.

- Bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek.

- Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vilkår for statsgaranti for lån til apotekere.

Og læs vores høringssvar fra 15. juni 2015 her.