nyheds banner

Christina Durinck udtræder af Pharmakons bestyrelse

Fredag aften trådte Christina Durinck ud af bestyrelsen i Pharmakon A/S.

”Jeg har med beklagelse i dag meddelt bestyrelsen i Pharmakon A/S, at jeg udtræder af selskabets bestyrelse,” lyder det fra Christina Durinck.

”Baggrunden for mit valg er, at jeg ikke er enig i den måde, bestyrelsesarbejdet foregår på.Jeg ønsker ledelsen og medarbejderne i Pharmakon A/S det bedste fremover.”

Bestyrelsesarbejdet er underlagt tavshedspligt, og Christina Durinck har derfor ikke yderligere kommentarer.