nyheds banner

En a-kasse med styr på sagerne

FTF-A, som er farmakonomernes a-kasse, leverede et flot økonomisk resultat og medlemsvækst. Det skaber et solidt grundlag for den fortsatte udvikling af FTF-A.

FTF-A’s hovedbestyrelse, hvor blandt andet farmakonomernes formand Christina Durinck er medlem, har netop godkendt regnskabet for 2014. Det viser et overskud på 7,3 mio. kr.

Ghita Parry, formand FTF-A - og Kost og Ernæring, gør i den forbindelse status for det forgangne år: - Vi er meget tilfredse med at kunne levere et så solidt økonomisk resultat. Det viser, at vi er en a-kasse med styr på sagerne. Og når vi kan få det flotte resultat samtidig med, at vi fortsat er blandt Danmarks billigste a-kasser, så er det bare endnu bedre.

Nødvendige investeringer

FTF-A er meget opmærksom på, at det ikke er en målsætning i sig selv at skabe et stort overskud. Det handler om at kunne levere de produkter og services, som medlemmerne efterspørger, til den rigtige pris.

Men samtidig betyder en solid økonomi, at man kan foretage de investeringer, der skal være med til at sikre den fortsatte vækst og udvikling.

- Netop nu er vi i gang med implementeringen af fremtidens it-system, som skal gøre det muligt at tilbyde medlemmerne endnu bedre service. Samtidig står vi over for investeringer i forbindelse med beskæftigelsesreformen. For hovedbestyrelsen er det vigtigt, at vi har den nødvendige økonomi til at kunne foretage disse investeringer, forklarer Ghita Parry.

Medlemsvækst

Udover en positiv økonomi så er det også glædeligt at notere sig, at FTF-A er med i gruppen af a-kasser, der i 2014 har fået flere medlemmer.

- Vi har i 2014 set en stabil positiv udvikling i medlemstallet, og den udvikling forventer vi helt sikkert at kunne holde fast i - i 2015. Det er vores ambition, at vi i 2015 skal passere de magiske 140.000 medlemmer, slutter Ghita Parry.