nyheds banner

Farmakonomelev i spidsen for FTF-stud

Det giver indflydelse til farmakonomerne, at Heidi Løth Andersen har engageret sig i FTF's studienetværk.

Heidi Løth Andersen er 26 år og 3. års elev på Enghave Apotek. Derudover sidder hun i bestyrelsen for Farmakonomforeningens elevsektion, og så knytter hun kontakter på tværs af fag.

Hun er nemlig for nylig indtrådt som tovholder for FTF-stud, et uformelt studie- og ungdomspolitisk netværk med fokus på studieorganisationerne og deres forhold til og rolle i fagbevægelsen. Rollen som tovholder betyder, at hun skal koordinere møder og finde oplægsholdere til netværkets arrangementer, der omfatter ét årligt stormøde og tre netværksmøder. Dertil kommer netværkets opkvalificerende weekend, der arrangeres i samarbejde med FTF’s sekretariat og eventuelt med hjælp fra en af organisationernes sekretariat.

Selv siger hun: ”Ud over det selvfølgelig er vigtigt at synliggøre farmakonomuddannelsen og Farmakonomforeningen i FTF-regi, er netværket også et ideelt sted for os at søge indflydelse og sparring. Organisationerne i FTF-stud har stor erfaring indenfor uddannelsespolitik og det fagpolitiske arbejde - erfaringer vi som elevbestyrelse med fordel kan drage nytte af."