nyheds banner

Farmakonomer ind i sundhedsoplysning

Farmakonomforeningen er – efter ansøgning - optaget i Komiteen for Sundhedsoplysning pr. 1. januar 2016.

Komiteen for Sundhedsoplysning er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening, hvis vision er, at så mange borgere som muligt skal have et så godt liv som muligt.

Det gør komiteen blandt andet ved at støtte sundhedsvæsenets behandling af sygdomme, ved at deltage aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde, ved at støtte patienter og pårørende i deres udfordringer med sygdomme og handicap og ved at støtte forskning omkring sygdomsforebyggelse, befolkningens sygdomme, samfundets helbredelsesmuligheder og folkesundhed i det brede spektrum.

Komiteens hovedaktiviteter er projektudvikling, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, kursusvirksomhed og foredrag samt udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer.

- Sundhedsfremme og forebyggelse er centrale omdrejningspunkter for farmakonomers faglighed. Og Farmakonomforeningen ser frem til aktivt at kunne deltage i komiteens projekter og aktiviteter og forventer at kunne bidrage med elementer fra vores farmakonomfaglige verden i et tværfagligt samspil med de øvrige medlemmer i komiteen, siger formand Christina Durinck, som selv vil sidde som styrelsesmedlem i komiteen. Derudover får Farmakonomforeningen to repræsentanter i komiteens sagkyndige udvalg. 

Følgende organisationer er i dag medlem af Komiteen for Sundhedsoplysning:Danmarks Apotekerforening, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Psykolog Forening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Fysioterapeuter, Danske Regioner, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen, Kommunernes Landsforening, Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og De Offentlige Tandlæger.

Formand for komiteen er Lillian Bondo, som også er formand for Jordemoderforeningen.

 

Læs mere på komiteens hjemmeside.