nyheds banner

Farmakonomerne på Takeda har stemt

Så har farmakonomerne på Takeda afholdt urafstemning om overenskomsten. Det var et ja på hele 100 procent af de afgivne stemmer.

Der var sendt 29 stemmesedler ud, og heraf er de 21 kommet retur. Det giver en stemmeprocent på 72.

Inden overenskomsten er helt vedtaget, skal de øvrige organisationer også afholde deres valg. Der er forskellige procedurer, hvor en af organisationerne blandt andet først godkender resultatet politisk, efter urafstemningen er afholdt. Derfor ligger deres resultat – og dermed den endelige tilkendegivelse - først klar den 9. juni. Men farmakonomerne har i hvert fald klart givet deres mening til kende om resultatet.