nyheds banner

Farmakonomforeningen på Folkemødet

Farmakonomforeningen deltog på årets Folkemøde i Allinge. Det blev både til egne arrangementer og deltagelse i andres foruden en masse uformelle samtaler.

Målet var at synliggøre, hvordan farmakonomer kan bidrage til et bedre sundhedssystem til glæde for både den enkelte borgers livskvalitet og samfundsøkonomien.

Formand Christina Durinck uddyber: ”På de få dage Folkemødet varer, kan man komme i kontakt med mange forskellige aktører inden for områder, hvor vi som farmakonomer har interesser. For mig handlede Folkemødet om at så små frø af interesse hos andre og om at synliggøre foreningen. Det synes jeg, at vi lykkedes rigtig godt med.”

Foreningen havde flere arrangementer på Folkemødet. Dels talte Christina Durinck på Speakers Corner over for Folkemødets hovedscene. Her agiterede hun for farmaceutisk ordination via det veluddannede personale rundt om på landets apoteker. Derudover afholdt foreningen en paneldebat, hvor der blev sat fokus på, hvordan det kan fremme medicinhåndteringen og patientsikkerheden i kommunerne, hvis kommunerne i højere grad begynder at ansætte farmakonomer.

Christina Durinck deltog også i flere events hos Apotekerforeningen og i regi af fagbevægelsen. Alle steder var der god mulighed for at fremhæve, hvordan farmakonomernes faglighed kan bidrage til løsningen af flere af de problemer, der er i sundhedsvæsenet og i samfundet.