nyheds banner

Tim Lund-Jensen, foto Ty Stange

Tim Lund-Jensen stopper som direktør

Foreningens nuværende direktør Tim Lund-Jensen stopper som direktør. Det sker i kølvandet på kortere tids stresssygemelding.

Farmakonomforeningens formand Christina Durinck siger: ”Vi havde alle håbet, at Tim inden for en overskuelig fremtid igen ville være at finde på sit kontor, men han har brug for mere ro og betydelig mere tid for at komme til kræfter, og det finder han ikke er foreneligt med at skulle tilbage i en krævende direktørstilling. Af hensyn til både sig selv og også til foreningens arbejde, der i det næste halve år blandt andet indebærer to overenskomstforhandlinger, har Tim derfor taget den svære beslutning at trække sig.”

Tim Lund-Jensen var ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor han som direktør har stået i spidsen for flere større forandringsprocesser, der blandt andet har omfattet ændringer på personalesiden såvel som nyt formandskab.

Forud for sin tiltræden som direktør var Tim Lund-Jensen i mange år organisationskonsulent, og han har blandt andet undervist mange af foreningens tillidsrepræsentanter på tillidsrepræsentantkurser. Det er klart både ønsket og forventningen, at foreningen igen vil trække på Tim Lund-Jensens store kompetencer som organisationskonsulent og underviser, når han er kommet sig helt oven på sin sygdom.

Foreningen vil snarest påbegynde en rekrutteringsproces, så Farmakonomforeningens sekretariat igen får en leder. Indtil da træder foreningens teamchefer til og vil i samarbejde med formandskabet stå for ledelsen af sekretariatet.