nyheds banner

FIP 2015: Så er det nu, hvis du vil med

Igen i år stiller Farmakonomforeningen et antal pladser til rådighed for medlemmer, som har lyst til at præsentere et fagligt projekt på den farmaceutiske verdenskongres FIP. Kongressen afholdes i Düsseldorf i Tyskland og har temaet: ”Better practice – Science based, evidence driven”.

- Med den uddannelse, vi har, har vi noget fuldstændigt enestående at byde ind med fra apotekspraksis i forhold til at sikre patientsikkerheden. Vi har rigtig meget, vi kan lære andre pharmacy technicians, og jeg mener, vi kan være med til at bygge bro til en bedre verden for medicinbrugeren, siger formand Christina Durinck. – Og så er det vigtigt, at farmakonomer er med til at sætte Danmark på landkortet i en stor og globaliseret verden.

- Derfor prioriterer Farmakonomforeningen meget højt at være med på FIP, og derfor håber vi at se rigtig mange faglige projekter i ansøgerfeltet, fortsætter Christina. – Alle faglige projekter har interesse, men vi ser gerne for eksempel farmakonomprojekter, hvor man samarbejder med kommunerne. Vi ser også rigtig gerne projekter, som sætter fokus på sektorovergange, og hvordan man sikrer lægemiddelhåndteringen, når fru Hansen indlægges, og udskrives igen til plejehjem osv.

- Og så selvfølgelig alle de ”sædvanlige” projekter fra apotekerne med store og små nye tiltag, som kan inspirere og gøre hverdagen nemmere, tilføjer hun.

Deltag med en poster

Hovedtemaet for kongressen er “Better practice – Science based, evidence driven”.

Som deltager skal du præsentere et fagligt projekt inden for kongressens hovedtema – på en poster. Posteren skal beskrive erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som kan give inspiration til farmakonomer og farmaceuter i andre lande.

Hvis du er interesseret i at præsentere en poster, skal du sende en ansøgning til Farmakonomforeningen, hvor du kort præsenterer dig selv og giver en grundig og detaljeret beskrivelse af det faglige projekt, som du vil præsentere på posteren.

Ansøgningen skal sendes til Farmakonomforeningen, Skindergade 45-47, 1159 København K eller til id@farmakonom.dk. Ansøgningsfristen er den 15. marts 2015.

De heldige vil meget hurtigt få svar.

Farmakonomforeningen betaler rejse- og opholdsudgifter samt kongresgebyrer. For at få dækket dine udgifter er det en forudsætning, at dit posterprojekt efterfølgende godkendes af FIP.

Fristen for at tilmelde et posterabstract til FIP er den 1. maj 2015.

Syv dage i Düsseldorf

For Farmakonomforeningens deltagere strækker deltagelsen i FIP sig over 7 dage – med afrejse søndag den 27. september og hjemkomst søndag den 4. oktober 2015.

Selve FIP-kongressen, som i år foregår i Düsseldorf i Tyskland, afholdes fra tirsdag den 29. september til lørdag den 3. oktober 2015 – og starter med den officielle åbning tirsdag eftermiddag og slutter lørdag aften med afslutningsmiddag.

Forud for FIP-kongressen afholdes et 2-dages symposium for pharmacy technicians - fra mandag morgen den 28. september til tirsdag den 29. september 2015.

Farmakonomforeningens deltagere forventes at deltage i både symposiet og kongressen.

Tidspunktet for FIP-kongressen ligger i år senere end normalt, da arrangørerne har ønsket at matche FIP-kongressen med de tyske apoteksdage, som afholdes fra onsdag den 30. september til lørdag den 3. oktober 2015.

Du skal både være faglig og social

Alle deltagere forventes at deltage aktivt i kongressen og blandt andet stå ved posteren i de perioder, som FIP opfordrer til, at den er bemandet. Deltagerne forventes også at deltage i de mange faglige foredrag på kongressen for at være med til at indsamle viden om den internationale udvikling i de farmaceutiske fag.

Vi forventer også, at du deltager i de arrangementer, Farmakonomforeningen afholder under kongressen for farmakonomer. Endvidere skal du være parat til at offentliggøre dit posterprojekt i Farmakonomen, på foreningens hjemmeside samt præsentere den på Farmakonom Dage 2016.

- Og så har vi også en forventning om, at vores deltagere tager et ansvar for at ”sælge” farmakonomer og sætte den danske apotekssektor på verdenskortet, tilføjer Christina Durinck. – Vi forventer, at alle deltager aktivt i debatter, kommer rundt på kongressen og får netværket. FIP er en enestående mulighed for at få kontakter på kryds og tværs – både af landegrænser, men også af arbejdsområder.

- Så vi har en forventning om, at vores deltagere både er faglige og sociale, slutter hun.

Kongressen foregår på engelsk, så du skal beherske engelsk i skrift og tale.