nyheds banner

Forbudt at kigge

For nylig indgik Farmakonomforeningen forlig med en apoteker om godtgørelse for tort for et medlem. Sagen handler om apotekeren, som uden samtykke kiggede i Mettes medicinprofil i forbindelse med en sygemelding.

- Samme dag, som jeg havde meldt mig syg til min apoteker, og fortalt, at jeg havde fået noget medicin, som gjorde, at jeg var rigtig træt, kunne jeg konstatere, at apotekeren havde været inde og kigge i min medicinprofil, fortæller farmakonom Mette Skov Andersen. Hun var ansat på et apotek i Region Midtjylland og opdagede ved et tilfælde, da hun loggede ind på Sundhed.dk, at apotekeren havde været inde og kigge. - Otte dage efter var jeg fyret.

- Så selvom man selvfølgelig skal have tillid til sin arbejdsplads, så skal man altså ikke have blind tillid, tilføjer Mette, som straks kontaktede Farmakonomforeningen, som hjalp med at forfølge sagen. – Og jeg er rigtig glad for resultatet.

I den konkrete sag om apotekerens ulovlige kiggeri i Mettes medicinprofil indgik Farmakonomforeningen for nylig forlig om godtgørelse for tort på 10.000 kr. En tortgodtgørelse gives for den krænkelse Mette har lidt. Anklagemyndigheden havde tidligere givet apotekeren en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af Sundhedsloven for uden samtykke at anvende Mettes personlige medicinprofil.

- Forliget er det første af sin art, og vi er ganske tilfredse med beløbsstørrelsen, siger formand Christina Durinck. – Vi ser meget alvorligt på den slags og vil fortsat forfølge disse sager.

- Det er dybt krænkende at anvende personlige medicinoplysninger som ledelsesredskab, og vi håber, at forliget kan virke præventivt, så vi undgår lignende situationer, fortsætter hun.

Der har gennem den senere tid været flere tilfælde, hvor apotekere er blevet politianmeldt, fordi de uden samtykke har kigget i en ansat farmakonoms medicinprofil eller slået en ansat op i receptserven. For eksempel for at tjekke om en langtidssygemeldt ansat er på vej retur, eller om en kandidat til en opslået stilling er tilstrækkelig rask til at blive ansat.


Loven overtrædes uden samtykke

Det er en overtrædelse af Sundhedsloven at tilegne sig adgang eller foretage opslag uden samtykke i såvel medicinprofilen som på receptserveren. 

I forhold til opslag i medicinprofilen skal der afgives samtykke fra medicinbrugeren, og der skal sættes ”hak” i en boks, hvorved man bekræfter, at samtykket er indhentet. For opslag i receptserveren gælder ikke samme samtykkekrav. Samtykket gives i denne situation, når medicinbrugeren henvender sig til apotekspersonalet i skranken og beder om at få udleveret medicin fra receptserveren.

Alle opslag – både direkte i medicinprofilen og i receptserveren, og hvem der har foretaget dem, registreres og lagres i den personlige log – min log - på Sundhed.dk.

- Det kan derfor være en god idé i relevante situationer som for eksempel ved længere sygemelding at tjekke på Sundhed.dk, om der har været andre inde og kigge på ens medicinprofil. Det vil vi gerne opfordre til, slutter formanden.