nyheds banner

Foreningen svarer på receptbekendtgørelse og høring om farmakonomuddannelsen

Beslutninger der ikke er tænkt igennem – det er essensen i to høringssvar, som Farmakonomforeningen har sendt inden for den sidste uge.

På mange af landets apoteker bliver der i disse dage talt om den nye receptbekendtgørelse. Målet er at sikre substitution samtidig med, at der tages hensyn til patenter. Men på nuværende tidspunkt er der ikke noget system, der vil kunne sikre overholdelse af de nye regler.

Formand Christina Durinck siger: ”Det er helt skævt. Alt vil komme til at afhænge af, at personalet – landets farmakonomer og farmaceuter – i hver enkel ekspedition husker på substitutionsreglerne for hvert enkelt lægemiddel. Det flytter fokus fra rådgivning om lægemidlerne og deres anvendelse til tanker om administrative procedurer.”

Farmakonomforeningen skriver høringssvar
Før lovgivning træder i kraft har en række parter med særlig interesse for området dog mulighed for at blive hørt gennem et høringssvar, hvor de kan give deres udlægning af, hvad konsekvenserne af lovgivningen vil være. Det gør Farmakonomforeningen, hver gang forslag har konsekvenser for landets farmakonomer og farmakonomfaget.

I denne uge er det derfor blevet til to høringssvar, hvoraf det ene handler om receptbekendtgørelsen.

Frygt for at farmakonomuddannelsen bliver usynlig
Det andet høringssvar handler om, hvordan man søger ind på farmakonomuddannelsen. Med ganske få undtagelser bliver alle uddannelser i Danmark søgt gennem Den Koordinerede Tilmelding, men farmakonomuddannelsen har en dobbeltløsning, hvor man skal have en aftale med en apoteker, før man søger ind på Farmakonomskolen på Pharmakon. Det passer dårligt med de ensrettede ansøgningsfrister i Den Koordinerede Tilmelding, og Farmakonomskolen har derfor efter samtale med Uddannelses- og Forskningsministeriet bedt om at udgå af systemet.

Det er Farmakonomforeningen dog langt fra begejstret for. Formand Christina Durinck uddyber: ”Det adskiller farmakonomuddannelsen fra det øvrige uddannelsessystem og gør, at uddannelsen bliver svær at få øje på for de unge, der skal vælge uddannelse. Der er stor efterspørgsel på farmakonomer, og det bliver ikke mindre i fremtiden. Det sidste vi har brug for er, at færre opdager uddannelsen.”

Du kan læse foreningens høringssvar her.

Høringssvar om receptbekendtgørelsen

Høringssvar om farmakonomuddannelsen