nyheds banner

Har du stemt?

Urafstemningen om din nye overenskomst på privat apotek nærmer sig sin afslutning. Du skal derfor huske at stemme inden tirsdag kl. 16.

Du skal bruge den pinkode, du har fået med brev eller mail, og du kan stemme her

Forliget

Farmakonomforeningen har indgået et ét-årigt overenskomstforlig med Danmarks Apotekerforening. Forliget indebærer, at skalalønnen stiger med ca. 1 %, svarende til den gennemsnitlige årlige stigning i staten, og at Ny Løn afløses af Lokal Løn. Derudover er der ingen ændringer, heller ikke af arbejdstidsreglerne eller sygdomsbestemmelserne.

Forliget skal godkendes af de berørte medlemmer, og det er derfor vigtigt at du deltager i afstemningen.

Hovedbestyrelsen anbefaler enstemmigt et ja.

Sådan stemmer du

Alle medlemmer på privat apotek har fået tilsendt urafstemningsmaterialet med posten. Vi har også sendt en mail til dem, vi har mailadresser på.

Du kan stemme her – du skal bare bruge den pinkode, du fik i dit brev og som også fremgår af din mail. Du kan også stemme pr SMS. Det fremgår af brevet hvordan.

Har du ikke modtaget nogen pinkode til at stemme med, kan du kontakte Farmakonomforeningen på ff@farmakonom.dk og få en ny.