nyheds banner

Høringsvar til apotekerlovens bekendtgørelser

Farmakonomforeningen har fulgt arbejdet med den nye apotekerlov tæt. Nu har der været frist på de sidste høringssvar.

Loven blev vedtaget den 28. april, og lige før udskrivelsen af folketingsvalget blev bekendtgørelserne, der skal uddybe bestemmelserne i den nye apotekerlov, sendt i høring.

Farmakonomforeningen har selvfølgelig sendt et høringssvar. Foreningen er især kritisk over for, at der lægges op til, at en lang række funktioner fremover udelukkende skal varetages af farmaceuter. Det gælder blandt andet de nye medicinsamtaler med kronikere. Her lyder lovens bogstav, at samtalerne skal tages af farmaceuter, men samtalerne handler om emner, der er helt centrale og naturlige del af farmakonomers faglighed.

Det giver heller ikke mening, at der skal være et bestemt antal farmaceuter tilstede i åbningstiden alt efter antallet af receptekspederende enheder. Det samme gælder et nyt krav om, at der ved vagttjeneste skal være en farmaceut til stede. I dag varetages størstedelen af vagterne af farmakonomer. Farmakonomforeningen mener klart, at det er tilstrækkeligt og fuldt forsvarligt, at det er muligt at tage telefonisk kontakt til en farmaceutisk bagvagt, som modellen er i dag.

Du kan læse selve høringssvaret ved at klikke her