nyheds banner

Ildsjæle efterlyses

Brænder du for arbejdsmiljø, kommunikation, uddannelse eller efteruddannelse? Har du gode ideer til, hvordan vi kan rekruttere og fastholde vores medlemmer? Eller er du en engageret leder, som kan fortælle os, hvordan Farmakonomforeningen fortsat er det naturlige sted være medlem – også for ledere? Så er det måske dig, der skal sidde i et af foreningens udvalg.

Hovedbestyrelsen har besluttet at rekruttere bredere til foreningens udvalg. Derfor opfordres du og dine farmakonomkolleger til at overveje, om I har noget at byde ind med i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Udvalgene skal arbejde med forslag til handlinger på området med udgangspunkt i politikker og strategier og følge med på det pågældende område.

Der skal udpeges medlemmer til:

Uddannelsesudvalget, som arbejder på at fremme farmakonomers uddannelsesmæssige interesser og for at udvikle farmakonomers fagfelt, udviklings- og jobmuligheder samt kompetence. Herunder blandt andet arbejde for, at farmakonomer kan opnå professionsbachelorgodkendelse via relevant efteruddannelse.

Kommunikationsudvalget er et nyt udvalg, som erstatter redaktionsudvalget. Her samles al foreningens kommunikation, og udvalget skal blandt andet støtte udgivelsen af fagbladet Farmakonomen, hjemmesiden, nyhedsbrevet, Facebookprofilen m.v.

Arbejdsmiljøudvalgets opgave er at holde sig orienteret om arbejdsmiljøforhold, som har betydning for foreningens medlemmer. Udvalget skal fremme den faglige aktivitet omkring arbejdsmiljøproblemer og påvirke de faktorer, der har betydning for farmakonomers arbejdsmiljø.

Hovedbestyrelsen har samtidig besluttet at nedsætte arbejdsgrupper til støtte for arbejdet med foreningens tre indsatsområder: Uddannelse, rekruttering og fastholdelse samt lederne. Indsatsområdet uddannelse vil blive varetaget af Uddannelsesudvalget, mens de øvrige indsatsområder skal varetages af selvstændige arbejdsgrupper.

Derfor skal der også udpeges medlemmer til:

Arbejdsgruppen for rekruttering og fastholdelse, som skal se påFarmakonomforeningens strategi for rekruttering og fastholdelse, da foreningen i de kommende år rammes af betragtelige demografiske udfordringer. Foreningen skal derfor også fremadrettet have tilbud, der efterspørges af farmakonomer og farmakonomelever. Rekrutteringen målrettes især mod elever.

Arbejdsgruppen for lederne skal videreudvikle Farmakonomforeningens tilbud til lederne, så foreningen fortsat er det naturlige sted at organisere sig for ledende farmakonomer.

Bred rekruttering 

- Udvalgene står centralt i vores arbejde med at udvikle faget og organisationen, og derfor vil vi gerne have farmakonomer med, der kender til udfordringerne fra deres hverdag. For eksempel vil det være oplagt, at Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsmiljørepræsentanter. For hvem ved mere om arbejdsmiljø end dem? siger formand Christina Durinck.

- Vores udvalg skal afspejle farmakonomerne. Dels arbejdsområderne selvfølgelig, men vi vil også gerne tænke ”land og by” ind i sammensætningen. Og for eksempel skal der være elevrepræsentation i Arbejdsgruppen for rekruttering og fastholdelse, fortsætter hun.

Er du interesseret? Så skriv et par ord om, hvorfor det lige er dig, vi skal vælge, og angiv konkret, hvilket udvalg eller arbejdsgruppe, du ønsker at engagere dig i. Send en mail til forhandlingschef Mette Guldberg, mgu@farmakonom.dk senest 3. februar 2015.

Mødefrekvens forventes at være 2-4 møder om året. Man vælges for en 2-årig periode.