nyheds banner

Ja til OK15 på statens område

Overenskomsten på det statslige område er stemt hjem med 100 procents opbakning fra de afgivne stemmer.

Overenskomsten på statens område fik ved urafstemningen fuld tilslutning. Blandt Farmakonomforeningens medlemmer valgte 55,88 procent at afgive deres stemme, og af disse stemte 100 procent for resultatet.

- Det er rigtig dejligt, at denne aftale er kommet i hus, så vi derved kan lukke denne overenskomst med fuld opbakning fra medlemmernes side, siger formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck.

Medlemmers vilkår sikret

Resultatet har samtidig også betydning for de ansatte på Statens Serum Institut. Her står en stor del af Farmakonomforeningens medlemmer over for ændringer i deres ansættelse, da staten vil sælge SSI Vaccine og Diagnostica. Med aftalen på plads inden et eventuelt salg af SSI Vaccine og Diagnostica vil denne aftale være med til at sikre vilkår for de medarbejdere, der måtte blive flyttet med ved et salg af virksomheden.

Overenskomsten trådte i kraft den 1. april 2015 og udløber den 31. marts 2018.