nyheds banner

Lønsedler i e-boks

Med virkning fra maj måneds løn 2015 skal du finde din lønseddel i e-boks, hvis du er ansat på privat apotek.

Du vil modtage besked om, at der er post i e-boksen til dig. Så er det op til dig selv, om du vil printe din lønseddel eller bare have den liggende i ”boksen”. Farmakonomforeningen hilser ordningen velkommen, da det bliver nemmere for vore medlemmer at få deres lønsedler fx i forbindelse med fratræden.

 

Feriepenge

Feriepenge er også blevet digitaliseret. Med virkning fra ferieåret 2015/2016, det er det ferieår, vi er i nu, kan du se en samlet oversigt over dine feriepenge på borger.dk. Det gælder for alle lønmodtagere.

Det er også her, du skal søge om at få dine feriepenge udbetalt, uanset om det er fra Feriekonto, anden feriepengeudbetaler eller om de skal udbetales af arbejdsgiver selv.

Det betyder, at farmakonomer, der er fratrådt privat apotek fremover heller ikke modtager feriekort fra lønadministrationen. I stedet for vil de modtage et brev med digital post fra Feriepengeinfo med besked om, at de kan søge feriepengene udbetalt på borger.dk

Er du ledig, hæver du på samme måde dine optjente feriepenge. Husk at give meddelelse til jobcenter og a-kasse om hvornår og hvor mange dage du holder ferie.

Ønsker du at bruge sit feriekort, skal du logge på borger.dk med NEM-id og følge vejledningen.

God ferie.