nyheds banner

Ny formand for Farmakonomforeningens Region Syddanmark

Da Farmakonomforeningen i Region Syddanmark holdt generalforsamling den 7. oktober var der to kandidater til formandsposten i regionen.

Både den siddende formand Betina Jessen fra Aabenraa Svane Apotek og den siddende næstformand Åse Nissen fra Løve Apoteket Tønder stillede op til formandsposten.

Der har derfor været afholdt urafstemning, hvor regionens 609 stemmeberettigede medlemmer er blevet bedt om at stemme. Ved fristens udløb torsdag den 29. oktober havde det resulteret i 308 afgivne stemmer.

Resultatet af afstemningen er, at det fremover er Åse Nissen, der er formand for Region Syddanmark og således også sidder i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse.

Formand Christina Durinck har meddelt kandidaterne resultatet telefonisk og har takket Betina Jessen for hendes indsats som formand.