nyheds banner

Ny formand i pensionskassen

Farmakonomforeningens hovedbestyrelse har udpeget advokat Jesper Hjetting til ny formand for Pensionskassen for Farmakonomer.

”Jeg er meget glad for, at Jesper Hjetting vil påtage sig opgaven. Han er det rigtige valg til at gøre vores pensionskasse klar til fremtidens udfordringer,” siger formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck.

Jesper Hjetting er 53 år og advokat hos Rønne & Lundgren. Han har erfaring fra flere advokatfirmaer og livsforsikringsselskaber, og har været med til at skrive lærebøger om pension.

Tak til Susanne Engstrøm

Jesper Hjetting afløser Susanne Engstrøm som formand for pensionskassen. Susanne Engstrøm var frem til november 2014 formand for Farmakonomforeningen, og hendes udpegning til pensionskassen udløber dette forår. Hun har derfor valgt at trække sig allerede nu.

”Susanne Engstrøm har gjort et stort og dedikeret arbejde i pensionskassen i mange år. Det er blandt andet Susannes fortjeneste, at farmakonomernes pensionskasse i mange år har været en af markedets allerbedste til at forrente medlemmernes penge,” siger Christina Durinck.

Hovedbestyrelsens beslutning

Det er Farmakonomforeningens hovedbestyrelse, der udpeger formanden for pensionskassen, og med udpegningen af Jesper Hjetting forlader foreningen en årelang tradition for, at formanden for Farmakonomforeningen også er formand for Pensionskassen.

”Der stilles hele tiden nye lovgivningsmæssige krav til bestyrelserne i pensionskasser, og jeg og den øvrige hovedbestyrelse har været enige om, at vi har brug for en formand med erfaring fra andre pensionsselskaber. Jesper Hjetting har de rigtige kompetencer og den fornødne erfaring til at kunne give vores pensionskasse et fagligt løft,” siger formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck.

Jesper Hjetting kender allerede Pensionskassen for Farmakonomer, da han hidtil har siddet i bestyrelsen som særligt forsikringskyndig.