nyheds banner

Ny tidsplan for apotekerlov

Der er fremlagt en ny tidsplan for behandling af Lov 35 – Lov om ændring af apotekerloven. 2. behandling er nu fastlagt til den 21. april 2015, mens 3. behandlingen er fastlagt til den 28. april 2015 – hvis der ikke bliver udskrevet valg inden.

Vagtordning fastholdes, men tilkaldevagt bortfalder

I ændringsforslag til loven og 2. udkast til betænkning fremgår det, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastholder deres oprindelige forslag til en ny vagtordning.

Det indebærer, at ca. 34 apotekere skal varetage en vagttjeneste, der som minimum er åben fra kl. 6 om morgenen til midnat. Samtidig skal de udbringe lægemidler til borgerne, uden at borgerne skal betale for udbringningen, når en læge i den regionale akut- og vagtlægefunktion finder det nødvendigt.

Medicinsamtaler til kronisk syge

Samtidig er der beskrevet, at apotekerne fra 1. januar 2016 får pligt til at tilbyde medicinsamtaler til personer med nydiagnosticeret kronisk sygdom.

Af kommentarerne fremgår det, at en medicinsamtale skal forstås som en samtale mellem en borger og en farmaceut. Dog er det ministeren, der bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for hvem, der yder samtalen, samtalens indhold og rammerne for samtalens gennemførelse.

- Vi håber fortsat på at få ministerens øjne op for, at også farmakonomer kan yde medicinsamtale til personer med kronisk sygdom, siger formand Christina Durinck. - Det er jo farmakonomernes primære opgave at rådgive borgerne om, hvordan de mest hensigtsmæssigt benytter de ordinerede lægemidler, lægemiddelrelaterede spørgsmål og spørgsmål om tilskudsregler. Altså nøjagtig det, der er indeholdt i en medicisamtale til kronikere.

Placering af shop-i-shop

Som et led i det lovforberedende arbejde er der stillet mange spørgsmål til ministeren om indholdet i loven. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 10. april 2015 stillet spørgsmål om kravene til indretning af shop-i-shop. Af svaret fremgår det, at hvis der er en tydelig kasselinje (som der for eksempel er i et supermarked) skal apoteker og apoteksenheder være placeret udenfor kasselinjen, så det er placeret sammen med blandt andet bagerudsalg, kiosk m.v.

Hvis der ikke er en egentlig kasselinje (som for eksempel i Matas) skal apoteksenheden være placeret nær ved ind- og udgange for at imødekomme let og umiddelbar adgang til køb af lægemidler.