nyheds banner

Nyt dagpengeforlig

Forliget betyder, at nyuddannede farmakonomer får en lavere dimittendsats, og at de får sværere ved at opnå maxsats. For de deltidsansatte farmakonomer bliver det lettere at optjene dagpenge.

Fra den 1. januar 2017 er der nye regler for dagpengene. Det blev aftalt ved et bredt forlig mellem de tre største partier i Folketinget i går.

Forliget ændrer nogle alvorlige skævheder i det nuværende system, så det blandt andet bliver lettere at optjene ekstra dagpenge. Alligevel er formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck ikke tilfreds: ”Det er helt skævt, at det er de unge, der kommer til at betale for forliget. Politikerne har ikke taget ansvar nok for de skader, de selv havde skabt i det gamle system, hvor dagpengene blev halveret, og alt for mange mennesker helt røg ud af systemet.”

Forliget gør blandt andet optjeningen af dagpenge lettere og betyder forhåbentlig, at færre falder ud af dagpengesystemet. Skævheden i forhold til de unge opstår, fordi en del af finansieringen til forbedringerne findes ved at skære i dimittendsatsen, som er det beløb, nyuddannede får. I dag får de nyuddannede 82 procent af de fulde dagpenge. Dagpengekommissionen havde anbefalet at sænke satsen til 78 procent, men forliget går endnu længere og sænker den helt ned til 71,5 procent af dagpengesatsen.

Optjening af dagpenge
Der er overordnet set især to områder, hvor farmakonomer bliver påvirket. Den ene er i forhold til optjening af dagpenge. Fremover vil optjeningen af dagpenge være baseret på en indkomst på 17.700 kr. i stedet for som nu 160 timers arbejde. Mange farmakonomer er deltidsansatte og tjener dette om måneden, hvorfor de nemmere kan optjene dagpenge end under et timebaseret system. For eksempel skal en Apoteksansat farmakonom på trin 4 uden tillæg kun arbejde 106 timer om måneden i 12 måneder for at optjene fuld dagpengeret (2015-satser)

Derudover bliver det lettere at få forlænget sin dagpengeperiode gennem korte ansættelser. Fremover vil 1 måneds arbejde i løbet af dagpengeperioden udløse 2 måneders ekstra dagpenge med max på 12 måneder, således at dagpengeperioden kan forlænges fra 2 til 3 år. Man forventer, at det øger incitamentet til at tage korttidsstillinger.

Karensdage
Derudover indfører man 1 karensdag hver fjerde måned, hvor man ikke modtager dagpenge. Det er tænkt som en ’motivation’, men vigtigst er det med til at finansiere reformen. 

Dagpenge for dimittender
Og så er der dimittenderne. Grundlæggende vil dagpengesatsen fremover blive beregnet ud fra de bedste 12 måneders indkomst over de seneste 24 måneder i stedet for som nu de sidste 3 måneders løn.

For farmakonomer betyder det, at elever fra 1. januar 2017 bliver stillet dårligere: Sænkelsen af dimittendsatsen vil, beregnet ud fra 2015-satser, betyde en dimittendsatsnedgang fra 14.693 til 12.664 kr. (indregnet karensdage) set i forhold til 3.års elevlønnen, der ligger på 13.382 kr.

Derudover vil det kræve flere måneders arbejde end i dag at komme op på fuld dagpengesats for nyuddannede. I dag tager mange nyuddannede farmakonomer gerne vikariater af tre måneders varighed, fordi de så kan få genberegnet deres dagpengesats til maksimalsatsen på 17.918 kr. Med den ændrede satsberegning til de 12 bedste måneder ud af 24, betyder det, at en nyuddannet først opnår maksimal sats efter 6,3 måneders fuldtidsarbejde uden tillæg. Tager de kun et 3 måneders vikariat, vil de i stedet få 14.883 kr. Et 4 måneders vikariat 15.829 kr. og så frem deles. Man kan dog kun lave én genberegning af satsen.