nyheds banner

OK15 Danske Regioner: Mere pension og mere i anciennitetstillæg

Natten mellem fredag og lørdag lykkedes det Farmakonomforeningen og Sundhedskartellet at lande de afsluttende forhandlinger på det regionale område. Der er tale om en treårig overenskomstperiode, der sikrer de regionalt ansatte generelle lønstigninger på 5,39 procent inkl. reguleringsordningen

Hovedpunkterne i forliget er
  • Generelle lønstigninger på 5,39%
  • Forhøjelse af anciennitetstillægget på kr. 10.400,- til kr.11.900,-
  • Forhøjelse af pensionssatsen for farmakonomer i basisstillinger fra 16,37% til 16,50%
  • Forhøjelse af ledernes pension fra 16,39% til 16,59%
  • En ekstra uges lønnet barsel til fædrene
  • En styrket indsats for det psykiske arbejdsmiljø
  • Nye rammer for medindflydelse og samarbejde
  • Antallet af tillidsvalgte fastholdes

Samlet set er Farmakonomforeningen tilfredse med resultatet af forhandlingerne og formand, Christina Durinck peger på ”at vi med generelle lønstigninger på 5,39% over tre år har sikret reallønnen for farmakonomerne, hvilket har været et af de erklærede mål med forhandlingerne”.

”Jeg er desuden glad for at vi med forhøjelsen af vores anciennitetstillæg sikrer at 2 ud af 3 farmakonomer i basisstillinger får et ekstra lønløft, en forhøjelse som resten også vil nå frem til, når de opnår samme anciennitet”.
 
Resultatet af forhandlingerne vil blive sendt til urafstemning blandt foreningens regionale medlemmer, når det endelige resultat fra det kommunale område også er faldet på plads. Disse forhandlinger finder sted i den kommende uge.