nyheds banner

OK15 KL: endeligt forlig med mere pension

Farmakonomforeningen og Sundhedskartellet indgik tidligt lørdag morgen et endeligt overenskomstforlig med KL for det kommunale område. De generelle forhandlinger sluttede for knap to uger siden og med resultatet af de specielle forhandlinger er vi nu endeligt i mål.

På det kommunale område har farmakonomerne fået en generel lønstigning på 5,42% over en treårig periode, når man medregner den udmøntning, der forventes i reguleringsordningen. Dertil kommer, at farmakonomerne på det kommunale område får en pensionsstigning på 0,4% og bringer den samlede pension op på 17,8%.

Godt resultat

Formanden for Farmakonomforeningen, Christina Durinck er rigtig  tilfreds med resultatet og siger; ”Farmakonomforeningen har en politisk målsætning om, at alle skal have 18 % i pension på. Det er vi nu kommet et stort skridt nærmere med disse forhandlinger, og det får stor betydning for de nuværende og kommende farmakonomer i kommunerne.”

Udover løn og pension er der aftalt udvidelse af forældreorloven målrettet til fædre, forbedringer på i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt forhøjelse af ATP satserne.

Lange forhandlinger i KL

De afsluttende forhandlinger kom i hus tidligt lørdag morgen, efter to dages forhandlinger i KL. Formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck har været glad for samarbejdet i Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg og siger ”Der har været mange brikker der skulle falde på plads inden vi kunne sætte underskrifter på papiret. Men styrken i Sundhedskartellet er, at vi står sammen og hjælper hinanden med at komme i mål”.

Resultatet af forhandlingerne vil blive sendt til urafstemning blandt de kommunale medlemmer, når det er godkendt af Hovedbestyrelsen.