nyheds banner

OK15 på Pharmakon afsluttet

Overenskomstforhandlingerne for Pharmakons 13 farmakonomer er afsluttet. Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til resultatet.

Der er indgået et 1-årigt overenskomstforlig for 13 farmakonomer ansat på Pharmakon.

I forliget er der aftalt en stigning på 1,21 procent på grundlønnen og anciennitetstillægget. De øvrige løndele, kvalifikationstillæg og tillæg for koordinerende funktion er uændrede i perioden.

Samtidig er det aftalt, at der i overenskomstperioden skal nedsættes en gruppe, der skal se på lønsammensætningen på Pharmakon.

Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til resultatet.

Der sendes urafstemningsmateriale ud til medlemmerne den 17. marts 2015.