nyheds banner

Ophør af kvalifikationstillæg

Kvalifikationstillægget på privat apotek har siden 2008 været tidsbegrænsede til 4 år. Tillæg givet før 1. april 2008 har haft en særlig ordning, der udløber 1. april 2015.

Hvis du er ansat på privat apotek og har fået kvalifikationstillæg af Ny Løn midler fra før april 2008, ophører dit tillæg derfor i år.  

I praksis betyder det at apoteket skal sørge for at stoppe udbetalingen i lønsystemet. Du vil ikke modtage nogen individuel varsling om ophør af dit tillæg.

Nye forhandlinger

Mister du eller nogen af dine kolleger kvalifikationstillæg pr. 1. april, skal din TR og din apoteker forhandle om de frigivne midler. TR skal være med til forhandlingen, både hvis det besluttes at give et nyt kvalifikationstillæg til den samme farmakonom eller hvis midlerne skal bruges til andre tillæg eller til andre farmakonomer.  Apotekeren kan ikke enerådigt beslutte at lade dig eller din kollega beholde tillægget.

Når forhandlingen er overstået, skal der laves en aftale med beskrivelse af, hvad tillægget er givet for. Det kan enten være som kvalifikationstillæg  eller  funktionstillæg. Det kan både være til nye vigtige funktioner eller til nye ansatte med særlige kvalifikationer.

Din TR er også ansvarlig for at gøre apotekeren opmærksom på det, hvis der er tillæg fra før april 2008. Apotekerforeningen har tidligere sendt meddelelse ud til alle apoteker og vil gøre det igen.