nyheds banner

Pensionskassen for Farmakonomer outsourcer forvaltningen af formuen

Baggrunden er øgede rapporteringskrav til pensionskasser og ønsket om et stabilt højt afkast til medlemmerne.

Formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck er næstformand i Pensionskassen for Farmakonomer. Hun siger: ”Det er bestyrelsens vigtigste opgave til enhver tid at sørge for at gøre dét, der er bedst for medlemmerne. Derfor er det nødvendigt, at vi tilpasser os de ændrede regler og derigennem også sikrer os, at medlemmernes penge forvaltes på den mest hensigtsmæssige måde."

Læs mere her.