nyheds banner

Politisk fokus på adgang til medicin og rådgivning

Apotekerloven er trådt i kraft, og Forbrugerrådet er bekymrede for adgangen til medicin.

Med den nye apotekerlov bliver der fra 2017 færre døgnåbne apoteksenheder. I forbindelse med behandlingen af lovforslaget gjorde Farmakonomforeningen opmærksom på, at det risikerede at give dårligere tilgængelighed til medicin og rådgivning . Dermed risikerer den nye vagtordning at få betydning for en stor del af befolkningen og give os et mere skævt sundhedssystem. Forbrugerrådet deler Farmakonomforeningens bekymring og vil holde et vågent øje med, om det forringer adgangen til medicin i de tyndere befolkede dele af landet, og ministeren giver udtryk for, at hun også er opmærksom på problemstillingen.

Derudover påpegede Farmakonomforeningen, at det var unødvendigt og bureaukratisk at indføre et krav om, at der altid skal være en farmaceut tilstede i åbningstiden. Farmakonomer er langt den største personalegruppe på landets apoteker og leverer dagligt en indsats af høj faglig kvalitet. Kravet om farmaceuttilstedeværelse er med til at gøre det urentabelt at opretholde døgnåbne vagtapoteker.