nyheds banner

Foto: Ty Strange

Privat Apotek: OK15 aftale på plads

Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening er mandag blevet enige om en ét-årig overenskomst med lønstigninger svarende til aftalerne for ansatte i staten.

"Vi har fået en god aftale for farmakonomerne. Vi står i et politisk sprængfelt med en modernisering lige om hjørnet, og vi har brug for ro om overenskomsten i det kommende år," siger formand Christina Durinck med henvisning til, at den politiske aftale om modernisering af apotekssektoren endnu ikke er faldet på plads. 

Moderniseringen vil formentlig betyde store ændringer af hverdagen for farmakonomerne på privat apotek. Derfor har parterne vurderet, at det er bedst for både arbejdsgivere og farmakonomer, hvis man indgår en et-årig aftale og så kan mødes til nye forhandlinger, når konsekvenserne af moderniseringen er kendt. 

”Jeg er tilfreds med, at det alligevel er lykkedes at få de samme lønstigninger som i statens aftale, en Lokal Løn-aftale og at der ikke er nogen ændringer derudover. Det er et godt udgangspunkt, når vi allerede næste år skal forhandle igen,” siger Christina Durinck om resultatet.

Lønstigninger på skalaløn

Konkret betyder overenskomsten, at alle skalaløntrin stiger 1. april med ca. 1 %. Den endelige stigning vil ligge fast, når overenskomsten for de statsansatte er forhandlet på plads i CO10, og derfor kan lønstigningerne afvige en smule. 

"Vi er lidt i en venteposition i forhold til moderniseringen, og derfor synes vi det er mest fair at lønstigningerne bliver fordelt ligeligt ud på løntrinnene, så alle stiger procentvis lige meget - også eleverne," siger Christina Durinck. 

Udover ændringerne af skalatrinnene er der aftalt en justering af ny løn betingelserne, hvor Ny Løn afløses af Lokal Løn.

Vil du vide mere?

Aftalen blev indgået mandag formiddag, og vi vil i de kommende dage lægge mere information om indholdet og konsekvenserne af aftalen her på hjemmesiden. 

Der vil blive indkaldt til medlemsmøder i hver region hurtigst muligt, hvor du har mulighed for at spørge til indholdet af aftalen. På medlemsmøderne vil både formandsskabet Christina Durinck og Birte Nissen samt forhandlingschef Mette Guldberg være til stede. 

Overenskomsten skal nu urafstemning blandt alle berørte medlemmer. Vi forventer, at materialet bliver klart i løbet af uge 2, så det kan sendes ud i begyndelsen af uge 3. Urafstemningen skal være afsluttet d. 27. januar 2015 kl. 16.