nyheds banner

Stormøde i Sundhedskartellet

Tæt ved 1.000 tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellet var mandag samlet i Tivoli Kongrescenter for at høre om resultatet af de kommunale og regionale forlig for OK15.

Sundhedskartellet holdt mandag stormøde for de tillidsvalgte, så de kan være klædt på, inden urafstemningen bliver sat i gang.

Traditionen tro, var det Sundhedskartellets formand Grete Christensen, der bød velkommen, og som gennemgik forliget i hovedtræk. Hun fremhævede, at ”vi har aftalt lønstigninger, der vil sikre reallønnen og købekraften, hvis prognoserne for inflationen altså holder. Og det tyder alt på. Vi har hævet pensionen for rigtig mange af vores medlemmer og sikret, at løn- og pensionsforholdene for kandidaterne på enhver tænkelig måde matcher AC’s kandidaters.”

Bagtæppet for OK15 har været bedre end de tidligere forhandlinger, hvilket også afspejler sig i resultatet.

Vi når langt, når vi står sammen

Formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck er tilfreds med resultatet og tilføjer: - Det har været nogle lange, men givtige forhandlinger vi har gennemført ved OK15. Vi har ved forhandlingerne set, at vi står stærkt i Sundhedskartellets fællesskab, og det er tydeligt, at vi når langt, når vi står sammen.

Ud over de generelle lønforhøjelser er der på det regionale område aftalt at opskrive anciennitetstillægget på 10.400 kr. årligt til 11.900 kr. årligt (1. januar 2014-niveau) samt forbedre pensionen for basismedarbejderne med 0,13 procent. For lederne på det regionale område er der aftalt en pensionsforbedring på 0,2 procent. På det kommunale område sikrede farmakonomerne sig en forbedring af pensionen på 0,4 procent. Det bringer den samlede pension op på 17.8 procent, når det træder i kraft.

Efter godkendelse af forligene i henholdsvis Forhandlingsfællesskabets og CO10’s repræsentantskaber vil forligene blive sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer.