nyheds banner

Urafstemning om overenskomst på Færøerne

En økonomisk ramme på 4,15% over overenskomstperioden. Det er en del af forhandlingsresultatet for overenskomsten for farmakonomerne på Færøerne. Du kan høre mere på aftenens medlemsmøde kl. 19.30 på Tjaldurs Apotek.

Resultatet betyder, at alle løndele reguleres med 2,25% pr. 1. oktober 2015 og igen med 1,9% pr. 1. oktober 2016. Stigningen pr. 1. oktober 2015 udbetales med tilbagevirkende kraft.

Overenskomsten byder på flere ændringer. Blandt andet vil stedfortrædertillægget med den nye overenskomst blive udvidet, så det også dækker apoteket i Runavik. Det har også været et stort ønske for farmakonomerne, at der blev flere muligheder for at give tillæg til farmakonomerne. Det er der blevet taget hul på med denne overenskomst. Den indfører nemlig et pensionsgivende tillæg på 670 kr. pr. måned til kliniske farmakonomer, der arbejder med medicinservice. Det er samtidig en fremtidssikring: Lige nu er der kun én farmakonom, der arbejder med klinisk farmaci, men vi forventer, at der kommer flere over de næste år, og derfor er det et godt sted at sætte ind.

Resultatet skal nu til urafstemning
Før forhandlingsresultatet gælder skal det til urafstemning blandt medlemmerne. Forhandlingsresultatet vil derfor i begyndelsen af næste uge blive sendt pr brev til urafstemning blandt medlemmerne på Færøerne.

Hovedbestyrelsen og bestyrelsen for Kreds Færøerne indstiller enstemmigt resultatet til godkendelse.

Der er frist for deltagelse i afstemningen den 11. januar 2016 kl. 12.