nyheds banner

Urafstemninger i hus

Urafstemninger på det kommunale og regionale område samt på Pharmakon er afsluttet. Alle med godkendt resultat.

I slutningen af februar 2015 afsluttede Farmakonomforeningen overenskomstforhandlingerne med både de kommunale og regionale arbejdsgivere. Disse aftaler har nu været til urafstemning blandt foreningens regionale og kommunale medlemmer, som med overvældende flertal har godkendt resultatet.

Flot resultat trods tidspres

Dette års overenskomstforhandlinger på det offentlige område trak på mange punkter ud, hvilket udskød tidspunktet for, hvornår Farmakonomforeningen kunne udsende urafstemningsmateriale til medlemmerne.

Farmakonomforeningen udsendte afstemningsmaterialet til medlemmerne 16. marts 2015 med sidste frist for indsendelse af gyldig stemme 25. marts 2015. Ved afstemningens afslutning havde 47,67 procent af medlemmerne på det kommunale og regionale område stemt, og 96,64 procent af dem havde stemt for resultatet.

Formand Christina Durinck er glad for resultatet: - Vi har tradition for, at mange farmakonomer gerne vil tage stilling til den overenskomst, de er ansat på. Jeg havde derfor gerne set, at flere medlemmer havde afgivet deres stemme, siger hun. - Men i betragtning af, at der kun var 9 dage fra start til slut til at stemme, synes jeg, det er flot, at næsten halvdelen af medlemmerne har deltaget.

Resultatet af forhandlingerne har sikret, at de kommunale og de regionale farmakonomer over de næste 3 år kan se frem til samlede lønstigninger på ca. 5,40 procent fordelt over perioden. Overenskomsten træder i kraft 1. april 2015.

Også ja på Pharmakon

Den nye overenskomst på Pharmakon har også været til urafstemning blandt de berørte medlemmer der.

100 procent stemte ja til den nye 1-årige overenskomst med Pharmakon.

Stemmeprocenten var 61,5.