nyheds banner

Workshop for projektmagere – nu i vest

Så er Udviklingspuljen klar med en ny workshop for projektmagere – nu vest for Storebælt. Den afholdes torsdag den 11. juni 2015 hos Orifarm i Odense.

Workshoppen henvender sig til farmakonomer, som går med tanker om at igangsætte et udviklingsprojekt på apoteket, eller som har nogle gode ideer til nytænkning på apoteket, som de gerne vil have hjælp til at udforme til et projekt.

Udviklingspuljen har bedt farmaceut Anton Pottegård, Syddansk Universitet og Sønderbro Apotek, være primus motor i to workshops for farmakonomer, der er interesserede i at arbejde med projekter under udviklingspuljen. Den ene – øst for Storebælt – har allerede været afholdt med begejstrede tilbagemeldinger fra de 11 farmakonomer, som deltog.

På dagen vil Anton Pottegård inspirere og coache deltagerne i processen med at udforme et projekt. Der bliver tale om konkret og individuel hjælp til den enkelte projektmager.

Der er afsat en hel dag til workshoppen.
Der kan være max. 14 deltagere fra privat apotek.

Du bliver frikøbt fra apoteket, men skal til gengæld have accept fra apotekeren på, at du må arbejde med projekt efterfølgende. Deltagerne skal være indstillede på ca. 2 timers forberedelse inden dagen.

Kontakt Jens Wiene, jw@farmakonom.dk, tlf. 3318 9043, for mere information og tilmelding. Der optages efter først-til-mølle-princippet.