nyheds banner

Workshop for projektmagere

Går du med tanker om at igangsætte et udviklingsprojekt på dit apotek? Eller har du nogle gode ideer til nytænkning på apoteket, som du gerne vil have hjælp til at udforme til et projekt?

Udviklingspuljen har bedt farmaceut Anton Pottegård, Odense Universitet og Sønderbro Apotek, være primus motor i to workshops for farmakonomer, der er interesserede i at arbejde med projekter under udviklingspuljen.

Her vil han inspirere og coache deltagerne i processen med at udforme et projekt. Der bliver tale om konkret og individuel hjælp til den enkelte projektmager.

Den første workshop er fastlagt til onsdag den 25. februar 2015 i Farmakonomforeningen. Der er afsat en hel dag.

Der kan være 12 deltagere fra privat apotek. De bliver frikøbt fra apoteket, men skal til gengæld have accept fra apotekeren på, at de kan arbejde med projektet.

Deltagerne skal være indstillet på ca. 2 timers forberedelse inden dagen.

Efterfølgende bliver der afholdt en tilsvarende dag for i Vestdanmark.

Tilmeld dig pr. mail til Jens Wiene, jw@farmakonom.dk. Det er også Jens, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om arrangementet. Der optages efter først-til-mølle-princippet, men vi skal have din tilmeldinger senest d. 11. februar 2015.