nyheds banner

Ændringer i arbejdstid skal varsles

Flere farmakonomer får ændret deres arbejdstid. Nogle af disse ændringer sker fra måned til måned. Det er ikke i orden.

Ændringer skal varsles
Du og dine kolleger kan ikke tvinges ned eller op i tid. Enhver ændring af arbejdstiden er en væsentlig ændring af ansættelsesvilkår og skal derfor varsles med individuelt varsel, svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel.

Derudover skal enhver væsentlig ændring af ansættelsesvilkår være sagligt begrundet.

Man har som lønmodtager ret til at kende sin faste månedlige indtjening. Det er grunden til, at enhver ændring af arbejdstid betragtes som en væsentlig ændring af ansættelsesvilkår.

Hvis ændringen af arbejdstid skal ske før udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel, skal ændringen konkret aftales med den enkelte. Den enkelte skal altså acceptere, at ændringen sker uden berettiget varsel.

Det er ikke alle farmakonomer, der er opmærksomme på deres rettigheder og blot accepterer ændringer i arbejdstiden med kortere varsel, end hvad de individuelt har ret til.

Skal arbejdstiden tilpasses skemaet?
På privat apotek sker ændringen tit fordi man ikke kan få skemaet til at gå op med den hidtil aftalte arbejdstid.  Apotekeren ønsker derfor, at arbejdstiden tilpasses skemaet. Derfor bliver den enkelte farmakonoms arbejdstid tilpasset skemaet, men det er ikke en saglig grund, at skemaet ikke kan gå op uden ændringer!

Tilkaldevikarer på privat apotek
Sekretariatet hører også om farmakonomer på privat apotek, der er ansat på et cirka timetal som en form for tilkaldevikarer eller på et minimum timetal. Den går heller ikke. Begrebet tilkaldevikar eller ansættelse på varierende timetal eksisterer ikke i overenskomsten mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen. Alle farmakonomer har krav på at blive ansat på et fast timetal.