nyheds banner

Brev fra formanden

Som vi skrev i forrige nyhedsbrev, har valgkampen omkring pensionskassen vakt kritik og en del følelser og debat.

Kære medlemmer

Som vi skrev i forrige nyhedsbrev, har valgkampen omkring pensionskassen vakt kritik og en del følelser og debat. Det skal der efter min mening være plads til. Det er helt naturligt, at forandringer giver gnidninger.

Vi var i Farmakonomforeningens hovedbestyrelse klar over, at den professionalisering af arbejdet i såvel foreningen som Pensionskassen, som vi har stået for, ville være et opgør med både tidligere tiders privilegier og vaner. Men vi tror også fuldt og fast på, at det er bedst for medlemmerne, at der sker en professionalisering, så medlemmerne kan få den bedste pension og det største afkast også fremadrettet.

Valgkampen vil også give dønninger. Der er i dag blevet sendt materiale ud fra kandidaterne, som også signalerer, at vi har et valg, hvor mange følelser er på spil. Jeg vil så mindeligt opfordre alle medlemmer til at læse de syv kandidaters opstillingsgrundlag. Det ser ikke kønt ud, men der skal være plads til uenighed.

Jeg er imidlertid ked af, at dele af debatten har taget en tone, hvor Farmakonomforeningens hovedbestyrelse og jeg møder personlig kritik. Og jeg er i særdeleshed ked af det, fordi den mest voldsomme del af debatten bygger på halve historier og rygter.

Flere medlemmer kontakter os og mig og spørger, hvad der er op og ned. Jeg har valgt ikke at svare på den lukkede Facebook-gruppe, og jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete personsager. Som blot ét eksempel vil jeg dog understrege, at der selvfølgelig ikke er nogen, der har forment den tidligere formand adgang til Farmakonomforeningens sekretariat. Hun har tværtimod fået at vide, at hun fortsat er velkommen, blot skal hun i stil med andre forud for sit besøg træffe en aftale, så det passer ind i medarbejdernes arbejde.

Jeg må og kan ikke diskutere personsager eller interne beslutninger i bestyrelsen, som er underlagt fortrolighed ifølge lov. Jeg tager heller ikke til genmæle over for de meget voldsomme påstande, vi møder i debatten. Jeg vil i stedet opfordre til, at vi fokuserer på det, der er vigtigt: At alle medlemmer tager stilling til det materiale, der pt er tilgængeligt på pensionskassen hjemmeside, og som er på vej pr brev til alle. På den måde kan vi få et valg, hvor vi får valgt dygtige kandidater, der kan varetage medlemmernes interesser optimalt. Det kræver også en tone, der gerne må være hård, men aldrig uforsonlig.

Har du mod forventning ikke modtaget valgmaterialet i midten af næste uge, så kontakt Pensionskassens sekretariat på pension@farmakonompension.dk.

 

De bedste hilsner og med ønsket om et godt valg til alle

 

Christina Durinck

formand for Farmakonomforeningen