nyheds banner

DA og Farmakonomforeningen har indgået forlig om elevkontrakt

Dagen inden voldgiftsagen skulle have fundet sted, indgik Farmakonomforeningen forlig med Danmarks Apotekerforening i en sag om bortvisning af en elev.

Forliget betyder, at vi nu er enige om, at elevkontrakten er en del af overenskomsten. Det er derfor ikke muligt at ændre i denne, uden at begge parter er enige. Derudover er der aftalt regler for elevers rettigheder i forbindelse med bortvisning fra arbejdspladsen.

Farmakonomforeningens formand Christina Durinck udtaler i den forbindelse: ”Vi er glade for forliget – det er afgørende for os, at ikke kan rettes så meget som et komma i elevkontrakten, uden at vi er involveret. Derudover har vi sikret, at elever, der står i en bortvisningssituation, har ret til en bisidder. Det giver dem en sikkerhed, som de ikke havde før.”