nyheds banner

Danske farmakonomer inspirerer

Hvordan udbreder man kendskabet til farmakonomfaget? Det var et af de spørgsmål, som Farmakonomforeningens formand Christina Durinck i denne uge tog til Holland for at besvare. De danske sygehusfarmakonomer bragte også inspiration.

I Holland kan farmakonomer (pharmacy technicians) videreuddanne sig til Pharmacy Consultants, som er en uddannelse på bachelorniveau. I denne uge blev der holdt et arbejdsmøde med workshops for både nuværende og tidligere studerende på Saxion University, der udbyder uddannelsen.

Her var Farmakonomforeningens formand Christina Durinck inviteret til at tale om den internationale profilering af farmakonomfaget. Derudover var vinder af Farmakonomprisen i København, Sanne Hee Johansen, inviteret til at tale om det danske arbejde med at sikre patientsikkerhed og bedre medicinering på hospitaler ved at blandt andet at lade farmakonomer optage patienternes medicinhistorie ved indlæggelse.

Hollænderne var så begejstrede for både oplægget og de faglige input, at Sanne Hee Johansen er blevet bedt om at undervise på et webinar på uddannelsen. Hun kommer til at sidde i Danmark og via computer og webcam undervise de hollandske studerende.

Christina Durinck er stolt på fagets vegne: ”Det er dejligt, at de danske farmakonomers måde at arbejde på kan inspirere i udlandet, og at der bliver lagt mærke til det vi siger og præsenterer, både fagligt og fagpolitisk, når vi deltager på internationale konferencer som FIP og Pharmacy Technicians Symposium. Overordnet set ville det betyde meget for sundheden, hvis der kom større fokus på, hvad ordentlig medicinhåndtering betyder både herhjemme og i udlandet.”

Hvis du ikke fik læst om arbejdet på OUH, så kan du læse artiklerne i Farmakonomen 3, som du finder her