nyheds banner

De praktiserende læger vil have andre faggrupper til at tage over

Pilen peger også på landets farmakonomer, når de praktiserende lægers organisation, PLO, i et nyt udspil taler for, at flere opgaver skal løses i samarbejde med andet sundhedspersonale på lægeklinikkerne.

Farmakonomforeningens formand Christina Durinck er meget positiv over for udspillet. Titlen på udspillet er ”På patientens vegne”, og det er et godt udgangspunkt for det nære sundhedsvæsen.

Udspillet byder på i alt 28 forslag, blandt andet at der skal være større incitament til at ansætte mere sundhedsfagligt personale på lægeklinikkerne. Derudover foreslår PLO et løft i uddannelsen af sundhedspersonalet både i privatpraksis og i landets kommuner, blandt andet i forhold til dem, der arbejder med FMK. PLO mener også, at der skal laves konkrete aftaler om rammedelegation af opgaver i det nære sundhedsvæsen. Det er selvfølgelig også et område, som Farmakonomforeningen er interesseret i at være med til at se på.

Bør der ses på medicinnavne?

PLO tager også fat i et problem farmakonomer kender alt til: udfordringen med at navne på medicin og medicinens indpakning ofte skifter, selvom produktet er det samme. PLO foreslår, at en tværgående gruppe med Lægemiddelstyrelsen, Lægeforeningen og andre interessenter ser på, om man kan forenkle medicinnavnene til gavn for borgerne.

Du kan læse hele udspillet her.