nyheds banner

En professionaliseret forening fejrer 70 år

Skønt 70 år på bagen fremstår Farmakonomforeningen i dag som en moderne og professionel sparringspartner - ikke blot for farmakonomer, men for alle aktører i sundhedsvæsnet.

En ny orden

Kongressen er netop afholdt. Og i efterdønningerne af rapporteringer fra indsatsområderne, udvalg, gæstetalere, der ønskede foreningen tillykke med 70 års jubilæet, filmfremvisningen om de gæve pilletrillere og deres vej fra dengang og til nu, formandens mundtlige beretning, sangen, der var skrevet til lejligheden, klapsalver, latter og intens debat – er dét der står tydeligst tilbage: fornemmelsen af en ny orden.

En ny bevidsthed om, at Farmakonomforeningen er gået fra at være én ting – til en helt anden. Det er ikke kun den ny designlinje, som bliver udrullet på alt materiale fra foreningen, og som skaber ensartethed i alt hvad foreningen gør og siger, og som selvfølgelig også er at genfinde på foreningens hjemmeside, der med et HB-medlems ord er gået fra ”gyselig grøn” til smuk violet. Det skyldes heller ikke kun den gennemgribende professionalisering af sekretariatet med blandt andet nyt sags-, medlems- og økonomisystem. Eller de helt nye regler for rejser, overnatninger og repræsentation, der har resulteret i besparelser.

 

Ordentlighed

Nej, den røde tråd under kongressen, som vil stå mejslet ind i deltagernes bevidsthed er ordet ”ordentlighed”.

 

- Vi vil gerne arbejde hen imod en modernisering af farmakonomuddannelsen. Alle ved, at vi ønsker papir på vores kompetencer. At vi ønsker en professionsbachelor og meritmuligheder som andre sundhedsprofessioner. Men vi vil gøre det på den ordentlige måde, sagde Christina Durinck med blandt andet henvisning til Lotte Fonnesbæks (rektor på Farmakonomskolen) indlæg om igangværende evaluering af farmakonomuddannelsen.

- Og vi vil tale ordentligt til modstandere og kritikere og dem, der synes noget andet end os. Og vi vil alliere os med dem, der vil gå samme vej som os. Og fortsat tale pænt til dem, der helst vil beholde os, hvor vi er.

- Det er også derfor, at vi har lavet et regelsæt vedrørende generel kommunikation både i medlemsbladet, på debatfora på hjemmesiden og på sociale medier. Ingen vil være i tvivl om vores krav og ønsker, men vi vil tale og kommunikere ordentligt.

 

Kongressen startede med hilsener fra både formand for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns, der talte om den nye apotekerlov, og Lotte Fonnesbæk, der som nævnt talte om uddannelsen. Derefter fik FTF’s formand Bente Sorgenfrey ordet og holdt et spændende oplæg om fremtidens udfordringer og FTF’s fremtidsplaner med LO. Det var alt sammen elementer, som Christina Durinck efterfølgende kom ind på i sin mundtlige beretning, blandt andet nævnte hun både det gode og det mindre gode ved den ny apotekerlov, udfordringerne med bevillingssystemet, der giver monopol på færre hænder. Og så hun kom ind på, hvordan det er vigtigt, at alle husker at tage ansvar for at uddanne farmakonomeleverne til at blive gode og dygtige kolleger.

 

Vores DNA

- Farmakonomeleverne er en vigtig del af vores DNA, og vi ser en sammenhængskraft mellem dem og det politiske arbejde i foreningen. For mange af eleverne fortsætter enten som tillidsrepræsentanter eller i Bestyrelsesarbejdet, sagde hun.

- Og derfor skal der også lyde en opsang herfra: Behandl vores farmakonomelever ordentligt! Giv dem deres uddannelsesdage, når de har brug for dem. Og giv dem først og fremmest en god uddannelse. En uddannelse med kompetencer, som kan bruges i kommunerne i nye regi, på sygehusene under medicinanamneser og fremtidige udskrivningssamtaler og på privat apotek, hvor de vil mestre nye teknologier, vaccinere borgere og fortsat være bedst til at rådgive om den rette medicinering.

- Fordi farmakonomer kan løfte folkesundheden. Fordi farmakonomer er hverdagens kittelklædte superhelte, sluttede Christina Durinck.

(læs hele reportagen fra Kongressen 2016 i næste Farmakonomen