nyheds banner

Er du interesseret i medicingennemgang hos ældre medicinske patienter?

Netop nu bliver der udarbejdet projektbeskrivelser om medicingennemgange rundt omkring på sygehusene. Kunne det være noget for dig at være med i?

Sundhedsministeriet har opslået en pulje på 5 mio. kr. til projekter med medicingennemgange hos ældre medicinske patienter. Formålet er at afprøve modeller for systematisk medicingennemgang: Medicingennemgangene er rettet mod ældre borgere, der er indlagt på sygehus og som ved indlæggelsen er i samtidig behandling med flere lægemidler. Der er ansøgningsfrist den 20. januar 2017. 

Regionerne står for ansøgningerne
Det er de pågældende regioner, der ansøger puljen. Regionerne skal koordinere mellem sygehusene internt i regionen eller mellem flere regioner. Der kan desuden inddrages relevante eksterne samarbejdspartnere, for eksempel apoteker.

Deltagelse af sundhedsfaglige personer
Medicingennemgangene skal foretages af sundhedsfaglige personer, som kan være læger eller farmaceuter, men det er ikke krav. Farmakonomer kan altså indgå i projektet i relevante funktioner.

Farmakonomer vil mange steder være relevante deltagere i projekterne og kunne bidrage til, at der udvikles solide modeller for medicingennemgange for ældre patienter.

Håber på farmakonomdeltagelse
Formand for Farmakonomforeningen Christina Durinck håber at landets farmakonomer vil blive involveret i projekterne: ”Det er vigtigt, at informationen om disse projekter deles bredt. Jeg vil opfordre farmakonomer på sygehusene, som er interesserede i at deltage, til at kontakte deres nærmeste leder for at mulighederne kan blive undersøgt nærmere.”

Du kan læse mere om puljen her